Vinterfugle

Vinterfugle

Vinteren er en spændende tid for ornitologerne, der er naturligvis mange arter der er draget mod syd, men til gengæld får vi gæster nord fra.

På markerne står gæs og sangsvaner, og ved kysten, selvom der ikke er så mange som om sommeren, kommer spændende gæster som f.eks. sortgrå ryler, der holder til ved stenmoler og stenede kyster, hvor de fouragerer efter smådyr på sten og i tangen i overskylszonen. De er naturligvis spændende i sig selv, men de er desuden meget tillidsfulde, og man kan på nært hold opleve deres fourageringsadfærd.

En anden vadefugl der stadigvæk ses om vinteren er rødbenet, men for det meste den islandske underart der kommer hertil om vinteren, nogle enkelte islandske store kobbersnepper frister også tilværelsen i den danske vinter.

Billedet viser et sandsynligt islandsk rødben

Vi har stadigvæk mange hætte og stormmåger, men de fleste af de to mågearter der opholder sig i DK om vinteren er ikke vore ynglefugle, men derimod gæster fra nord og øst.

På samme måde er de fleste af de skarver der opholder sig i DK netop nu storskarver, der yngler langs klippekyster i Nordatlanten, og vore egne mellemskarver er trukket ned langs floderne i Europa. Det varer dog ikke længe før de første vender tilbage for at sikre sig de bedste pladser i ynglekolonien.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere