Udnyttelse af termik og dynamiske opvinde

Udnyttelse af termik og dynamiske opvinde

Flyvning er en energikrævende transportform. Forskellige fuglearter har udviklet forskellige vingetyper for at blive effektive flyvere. F.eks. mursejlernes og albatrossernes seglformede og aerodynamisk topeffektive vinger.

En anden vej er de store rovfugle gået. De har udviklet brede vinger, som ikke er så termodynamisk effektive, men til gengælde velegnede til at udnytte termik og opadgående luftstrømme.

Termik opstår når lokale luftmasser bliver varmere end de omgivende luftmasser. Det sker F.eks. når solen opvarmer mørke områder mere end lysere områder. Det kan være over en skov, eller et område med mørk vegetation, f.eks. et område med  mørk hedelyng, og over sådanne områder vil man ofte se f.eks. musvåger cirkle og svæve i opvinden. Særligt markant om efteråret, når musvågerne trækker, kan man se store flokke der skruer sig op i den termiske opvind. Billedet øverst på siden viser en sådan skrue af musvåger over Stigsnæs skov.

Opvinde opstår også når vinden blæser ind mod en klint eller bjergside, eller blot et højt skovbryn. Det udnytter de bredevingede fugle også.

Nogle fugle, f.eks. albatrosser kan udnytte de gradienter i vindstyrke der opstår, når vinden blæser hen over vandet, Ved overfladen er vindstyrken tæt på nul, men tiltager hurtigt, og når fuld styrke i ca. 10 meters højde.

Læs mere om fuglenes udnyttelse af opvinde i artiklen i linket her under.

Flyvning-termik og dynamisk effekt af vin

fuglehaandbogen.dk

Nulstil password
Skriv den e-mailadresse som du vil have password sendt til