Vi har modtaget din betaling

Kære bruger
Velkommen til “Fuglehåndbogen på Nettet” som årsabonnent!

Vi håber du vil blive glad for at bruge håndbogen.

Fuglehåndbogen på Nettet er en dynamisk hjemmeside der vil være i konstant udvikling. Håndbogen er stadigvæk under udbygning og vil blive udgivet som en føljeton. Der er fra begyndelsen en række artikler om danske fuglearters biologi og status, og ligeledes en række artikler om fuglenes almene biologi. Begge sektioner vil løbende (ugentligt) blive suppleret med nye artsbeskrivelser og indlæg om fuglenes biologi i almindelighed. Det er planlagt, at beskrivelserne af de danske ynglefugle og grundkapitlerne om fuglenes biologi vil være færdiggjorte  i løbet af første halvår 2015.

Ved siden af beskrivelserne og biologien er der en sektion med tabeller der giver konkrete data om fuglene, f.eks. yngleforhold, mål og vægt, fødevalg, navne på flere sprog, ynglestatus i Danmark etc. Tabellerne vil løbende blive opdaterede.

I gallerisektionen er der for nærværende over 200 arter med korte artsbeskrivelser, hvoraf de fleste, men indtil videre ikke alle, er forsynede med  righoldige fotogallerier. Galleriet er tænkt, som et redskab til at lære feltkendetegnene for de enkelte arter at kende, og fuglene bliver derfor vist fra forskellige vinkler, og i så mange situationer som muligt. Galleriet vil løbende blive udbygget, dels med flere arter, og dels vil billederne løbende blive udskiftet, når bedre optagelser kommer til. På samme måde vil billedkommentarer løbende blive udbygget, så sektionen bliver så brugbar som muligt. For en række arter er de vigtigste feltkendetegn, i tabelform,  listet og sammenholdt med andre arter. Der vil komme flere tabeller til og forbedringsforslag er velkommen!

Felthåndbogen vil løbende rapportere om de nyeste forskningsresultater. Den ornitologiske forskning går i disse år meget hurtigt, og nye opdagelser og forståelser af fuglenes biologi og liv kommer til i et stigende tempo. Fuglehåndbogen på Nettet ser sig som en formidler af denne viden.

Den næsten dagligt opdaterede blog vil dels gøre opmærksom på de nye forskningsresultater, dels følge årets gang, og fortælle om hvad der aktuelt sker i felten.

Hvordan virker siden? Du kommer ind på de enkelt gallerier og indlæg fra den vandrette øverste bjælke. Du kan desuden vælge arter i kategorifeltet til højre. Under de enkelte arter, vil du kunne se dels galleriet, og for de arter/artsgrupper der er beskrevet mere  kunne komme videre til disse. Der er desuden link til dels de enkelte fugles stemmer, dels, for de fleste,  link til en hjemmeside med artens fjer, dels til fuglenes globale status.

På samme måde som indholdet, vil hjemmesidens funktionalitet løbende blive udviklet, for at give den bedst mulige brugeroplevelse.

Har du spørgsmål, kommentarer, forslag til emner eller forbedringer, er disse meget velkommen, og vi vil gøre vores bedste for at besvare spørgsmål og hvis muligt imødekomme forslag til emner og forbedringer. Skriv til os på mail info@fuglehaandbogen.dk?
Med venlig hilsen

Bjarne Bo

 

fuglehaandbogen.dk

Nulstil password
Skriv den e-mailadresse som du vil have password sendt til