Velkommen – Fuglehåndbogen på Nettet

Velkommen – Fuglehåndbogen på Nettet

Fuglehåndbogen på Nettet er en  en fuglehåndbog, der dels beskriver de enkelte fugle og fuglegrupper, dels fortæller om fuglenes biologi og adfærd (F.eks. fuglenes træk, deres sanser, deres ynglebiologi etc.) og dels en fotobaseret håndbog i feltkendetegn.

Fuglehåndbogen på Nettet vil desuden holde brugerne orienteret om, hvad der aktuelt foregår i naturen, hvilke fugle trækker nu, hvor kan man se dem, eller hvis der sker noget spændende etc.? Den vil  løbende orientere om de seneste forskningsresultater. Den ornitologiske forskning har i de seneste årtier taget et gevaldigt opsving, og megen banebrydende og spændende forskning bliver løbende publiceret.

Fuglehåndbogen på Nettet er en let tilgængelig kilde til information om fugle og deres biologi, som kan anvendes af såvel begynderen som den mere erfarne fuglekigger. Der findes mange rigtige gode fuglebøger og felthåndbøger, men felthåndbøgerne er naturligvis begrænsede i de antal billeder de kan vise, og en bog kan jo ikke opdateres løbende, i takt med ny og aktuel viden om fuglene bliver publiceret. Som en netbaseret håndbog er Fuglehåndbogen på Nettet dynamisk, og det er det muligt løbende, at samle og opdatere de forskellige aspekter af ornitologien, feltkendetegn, fuglenes biologi, hvad der sker netop nu etc.
Det får man ved at abonnere på Fuglehåndbogen på Nettet: 

  1. En håndbog i feltkendetegn
  2. En håndbog om fuglenes biologi og økologi
  3. Let tilgængelig data i tabelform
  4. Løbende opdatering om ny forskning
  5. Løbende opdatering om hvad der foregår netop nu og hvor

Fuglehåndbogen på Nettet vil udkomme som en føljeton, med en række kapitler/artikler og fotogallerier som en begyndelse, og vil derefter løbende blive kompletteret med nye kapitler,  artikler og billeder. Oveni de planlagte opdateringer med håndbogskapitler vil der, som nævnt ovenfor, komme løbende opdateringer om aktuelt fra felten og  forskningen. Håndbogens basiskapitler vil være fuldt udbyggede i løbet af foråret men den løbende opdatering vil fortsætte, efterhånden som ny viden bliver gjort tilgængelig, ligesom der løbende vil blive tilføjet artsbeskrivelser, og de eksisterende videreudviklet.

Adgang til Fuglehåndbogen på Nettet sker ved at tegne abonnement som kan gøres på to måder:

  1. Tegning af et årsabonnement kr. 135,00
  2. Tegning af løbende abonnement med startgebyr på kr. 50,00 , og derefter kr. 15,00 pr. måned.

Vælg abonnement

Se et eksempel (jernspurv) som du får adgang til som abonnent.

Tag et kig på bloggen, der er fri adgang.

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

 

Venligst Log ind for at kommentere

fuglehaandbogen.dk

Nulstil password
Skriv den e-mailadresse som du vil have password sendt til