Vadefugle på returtræk

De mange vadefugle der yngler nord for os, helt op i den arktiske zone har en meget kort ynglesæson, og tilbringer ikke lang tid på ynglepladserne, og ofte forlader den ene af forælderfuglene ynglepladserne så snart æggene er lagt. Hos flere af vadefuglene er der imidlertid byttet om på den traditionelle forælderrolle, og det er hannen der udruger æggene, og tager sig af ungerne.

Et par eksempler er odinshane og sortklire. Begge arter har også allerede kunnet ses et stykke tid ved vore lavvandede strandsøer, men også ved lavvandede engsøer, og det er i begge tilfælde hunnerne der er ankommet og æder sig fede til det videre træk. Senere, i løbet af juli dukker hannerne op, og fra slutningen af juli begynder vi at se ungfuglene.

Odinshanen fouragerer bl.a. ved at svømme i cirkler (de hører til den gruppe vadefugle der kaldes svømmesnepper) og hvirvle bundmateriale med smådyr op til overfladen, så de let kan få fat i dem. Man kan også se dem jagte insekter på vandoverfladen, f.eks. skøjteløbere.

Sortkliren kan ses på den tørlagte vade, men dog ofte hvor der er vandækket, og den har ikke noget imod en lille svømmetur.

Det er kun to af arterne, men der kommer mange andre, mudderklirer, tinksmede, svaleklirer, hvidklirer, islandske ryler, almindelige ryler, sandløbere osv. Fra midt/slut juli og til ind i august kan man være heldig at se den knap så almindelige kærløber.

God obs.

Mvh

Bjarne Bo