Trækfuglenes årscyklus

Trækfuglenes årscyklus

Vi er godt og vel halvvejs igennem sommeren (eller i år, måske den grønne vinter).

For mange af trækfuglene er kalenderen også vendt mod vinter, og de er begyndt på deres rejse til vinterkvartererne.

Viberne samles i småflokke, og deres fætre og kusiner blandt vadefuglene der yngler nord for os har vi allerede i nogen tid kunnet se, ved vor kyster, søer og strandsøer. Det er arter som f,eks. sortklire og hvidklire hvor hunnerne (de overlader generøst udrugningen af æggene og yngelplejen til hannerne) allerede kan ses i løbet af juni.

En af de arter der kun er i landet i kort tid er gøgen. Hannerne der ankommer i begyndelsen af maj, begynder for nogle individers vedkommende allerede at trække syd over i slutningen af juni, og hunnerne følger efter i løbet af juli, så fra august af er der stort set kun ungfuglene tilbage, som så selv, på egen hån, må finde vej til vinterkvarteret i Afrika.

Det gælder for mage af trækfuglene, at de kun tilbringer nogle få måneder i yngleområdet, og at resten af året, på forskellig vis, tilbringes på træk og i vinterkvarteret. Dværgternen på billedet er her f.eks. kun godt tre måneder og gøgen som vist i linket her under, for nogle individers vedkommende, måske under to måneder.

Årshjul gøg

Flere årshjul diagrammer kan findes i tableoversigten under menupunktet fænologi

Med venlig hilsen og god fornøjelse.

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere