Toplærke

Toplærke (Galerida cristata) (L)

Toplærken er i Danmark en meget fåtallig ynglefugl, hvor den de seneste mange år kun har ynglet i Hirtshals med 1-2 par, og det er højest forbavsende, at den meget lille “bestand” overhovedet kan holde stand.

Toplærken blev formodentligt dansk ynglefugle fra omkring midten af 1800tallet, hvor den efterhånden ynglede den nåede Fyn i 1870erne, og Sjælland fra sidste i århundredet. Den har i Danmark først og fremmest været knyttet til bebyggede områder med større åbne, gerne brolagte områder i byernes forstæder.

Toplærken har for det meste to huld, hvoraf det første lægges i slutningen af april, og det andet i juni/juli. Linket her under viser et yngleforløb for toplærken.

Ynglediagram toplærke.pdf

Den er udbredt i det meste af Europa, hvor Danmark udgør nordgrænsen, ligesom den ikke findes i Storbritannien. Den når ind i Rusland og Ukraine til det kaspiske hav, i Mellemøsten og videre ind over Asien til Indien og Centralasien helt ud til Korea. Desuden i Nordafrika og et bælte igennem Afrikas Savanne nord for ækvator.

Selvom den er meget fåtallig og truet i Danmark er verdensbestanden imponerende estimeret til et sted imellem 175 og 250 millioner individer, og selv i Europa imellem 35 og 50 millioner individer.

Toplærken er på størrelse med sanglærken, og ligner den til forveksling i farverne, men den har dog en markant spids top, som for det meste altid kan ses, selvom den er lagt ned. (Sanglærken kan også rejse issefjerene, men ikke til en spids top)

Toplærken ernærer sig både ved animalsk og planteføde. Linket her under viser toplærkens placering i fødekæden.

Toplærkens placering i fødekæden

Toplærken er standfugl i størstedelen af sit udbredelsesområde, inklusive Danmark.

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Galerida-cristata Link til fjer: https://www.featherbase.info/da/species/galerida/cristata Link til global status: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/crested-lark-galerida-cristata

der er endnu ikke billeder af toplærke.

Venligst Log ind for at kommentere