Ægproduktion er ressourcekrævende

Ægproduktionen er hos de fleste arter en meget stor investering for hunnen. Tabellen giver en oversigt over, hvor meget et kuld og den årlige ægproduktion udgør, i forhold til hendes vægt. Ægproduktion