Strint ikke – det kan koste livet!

Musende tårnfalke er et almindeligt syn rundt om i landet, når de  på deres musejagt, enten ved egen kraft, på svirrende vinger, eller ved vindens hjælp står stille i luften for at lokalisere en stakkels uforvarende markmus.

Falke og rovfugle har et meget skarpt syn, måske 5-10 gange skarpere end vort eget. Dertil får de hjælp af deres evne til at se ultraviolet lys (UV lys).

Museurin indeholder stoffer der reflekterer UV lyset og tårnfalkene kan på den måde følge hvor musene har bevæget sig rundt, og hvor de muligvis vil dukke op igen. Tårnfalkene kan på samme måde også få et indtryk af hvor mange mus der går og strinter i området, og om det derfor er værd at bruge tid på.

Tårnfalkene yngler helt op i Nordskandinavien, hvor de er trækfugle (vore egne er for størstedelens vedkommende standfugle). Musebestandene fluktuerer meget fra år til år, og kan variere fra sted til sted. En undersøgelse i Nordskandinavien viste, at tårnfalkene faktisk bruger mængden af urinspor til at vurdere, om området er egnet til at gøre et yngleforsøg, er der mange, slår de sig ned, er der for få, søger de videre.

Mvh

Bjarne Bo