Stor hornugle (Bubo bubo)

Stor hornugle

Den store hornugle som er den største af vore ugler (den vejer gennemsnitlig imellem 1,9 (han) og 2 (hun) kg, hvor natuglen ligger imellem 440 og 560 g for hhv. han og hun), var i mange år fraværende fra vor fuglefauna, men et tysk udsætningsprojekt i Schleswig- Holstein har medført, at den er genindvandret til Danmark, og nu yngler flere steder i Jylland, også nord for Limfjorden. Ifølge DOF var der i 2013 70 ynglepar, men nu er der formodentligt en del flere.

Den yngler i større skove og på klipper, men i Danmark er det især nedlagte grusgrave der har tiltrukket den.

Den store hornugle er nataktiv, og føden består først og fremmest af hvirveldyr som mus og rotter op til harestørrelse, men også ræveunger og rålam kan falde som bytte for hornuglen. Fugle indgår også, og selv rovfugle som musvåge og duehøg er registreret som bytte. Desuden hvad der tilfældigt forekommer; f.eks. padder, krybdyr, insekter og regnorme.

Som nataktiv ses den ikke så ofte, men op til yngletiden især høres dens dybe tuden ofte.

Link til stemme (og udbredelse):
https://www.xeno-canto.org/species/Bubo-bubo Link til fjerdragt:
https://www.featherbase.info/en/species/Bubo/bubo

Datatabel for stor hornugle:

Stor hornugle har et meget stort udbredelsesområde fra Vesteuropa og Skandinavien, ind over Rusland, Kaukasus og Sibirien, Centralasien, Indien, Kina og helt til Japan.

Stor hornugle fra stenbruddet i Hardeberga, Skåne

Det er samme billede som det forrige, og det viser hvor godt uglen er kamufleret.


Venligst Log ind for at kommentere