Steppehøgetræk fra Falsterbo

Steppehøgetræk fra Falsterbo

Steppehøgen er de senere år blevet en næsten almindelig trækfugl i Danmark, både efterår og forår. Det gælder også antallet af registrerede trækkende steppehøge fra Falsterbo, hvor 2016 indtil videre blev rekordåret med 44 trækkende steppehøge.

Steppehøgen yngleudbredelse er først og fremmest  Centralasien med Kazakhstan og området nord for i Rusland som kerneområderne. Desværre bliver disse områder løbende forringet, på grund af opdyrkning, og steppehøgen er også gået markant tilbage i de senere årtier. Tidligere ynglende den også i det sydøstlige Europa, men disse bestande er nu stort set forsvundet.

Den er dog i de senere år begyndt at sprede sig til yngleområder nord og vest for dens hovedudbredelse, og den yngler regelmæssigt i Finland, i 2016 dog kun med et par med ynglesucces.

Som det fremgår af linket til det finske naturhistoriske museum trækker finske steppehøge formodentligt direkte mod syd ned igennem de baltiske lande og Rusland/Hviderusland, så det er ikke dem vi ser i Danmark, og der er også kun nogle få stykker som derfor ikke kan forklare de stigende tal i Sverige og Danmark. Hvor de kommer fra er uafklaret.

Link til det finske naturhistoriske museums hjemmeside med kort etc for en radiomærket steppehøgs træk.

Link til artikel

steppehøgetræk fra falsterbo

https://www.luomus.fi/en/female-pallid-harrier-potku

Link til global status (bird Life Int.)

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3409

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere