Spurvehøgehannen har travlt

Spurvehøgehannen har travlt

Spurvehøgehunnerne begynder netop nu at lægge deres æg, og det er naturligvis en stor belastning. Spurvehøgene lægger fra 4-6 æg, og hvert æg vejer i gennemsnit ca. 23 g, og omregnet til et kuld vejer de fra 92 til 138 g.  Da hunnen vejer godt 300 g i yngletiden udgør vægten af et kuld æg således fra ca. 30% til 40% af hunnens vægt, og hun lægger dem med et par dages mellem rum, altså i løbet af 6-8 dage.

Op til yngletiden tager hun 15-20% på i vægt, og er i den periode handicappet, når hun skal fange sin føde, der overvejende består af småfugle. Fangsten af småfugle kræver stor manøvredygtighed, og den forringes med vægten.

Som kompensation for besværlighederne med æglægningen overtager hannen al skafning i perioden, fra lidt før hunnen begynder at lægge æg, og indtil ungerne har nået en størrelse, så de kan forsvare sig selv i reden.

Det er derfor en travl tid, hvor spurvehøgehannen i de ca. 2½ måned, hvor han er alene om at tilvejebringe føde, må fange omkring 20 kg småfugle, dels til hunnen, dels til ungerne og dels til sig selv.

Hannen fanger fortrinsvis fugle fra musvitstørrelse til solsortestørrelse, altså fra ca. 18 g til ca. 90 g. I løbet af perioden bliver det, hvis man vægter gennemsnittet af de forskellige arter, til ca. 490 fugle i alt, eller 5-6 om dagen. Han er nok glad, når det lykkes at fange en solsort eller sangdrossel, da det svarer til 5 musvitenheder. De 5-6 daglige fugle er et gennemsnit i perioden, men i ungernes vækstperiode, hvor behovet topper har han endnu mere travlt, selvom hunnen i denne periode prioriterer ungerne frem for sig selv, og undlader stort set at æde. Hun taber sig i denne periode. Når behovet topper, skal hannen nok op på 12-15 fangster om dagen, men her bliver han hjulpet af, at der netop på det tidspunkt er mange nyudfløjne unger, der er letter bytte end voksne småfugle.

På årsbasis konsumerer et spurvehøgepar inklusive  et kuld unger omkring 55 kg småfugle eller over 3000 byttedyr omregnet til musvitenheder.

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

 

Venligst Log ind for at kommentere