Sømandsægteskaber

Sømandsægteskaber

Mursejlerne er fantastiske fugle, der tilbringer stort set hele livet i luften. Det er formodentligt kun i yngletiden, når de skal ruge, at de har fast grund under fødderne, som der iøvrigt ikke er meget af (deres videnskabelige navn er Apus apus, og som betyder uden fødder)

Resten af tiden tilbringes i luften. De sover i luften, og i nogle tilfælde foregår parringen også i luften.

Fuglene har, sammen med havpattedyrene den evne, at de kan sove med den ene hjernehalvdel ad gangen, og det er unægteligt en fordel når man altid flyver, eller som hvalerne altid opholder sig i vandet.

Mange småfugle holder sammen i par i én ynglesæson, og finder en ny partner året efter. Mursejlerne er en af de arter der holder sammen hele livet, muligvis fordi de et meget trofaste overfor deres yngleplads, de kommer ligesom svalerne tilbage til nøjagtigt samme yngleplads/rede som året før, og hvor de mødes igen. Når ynglesæsonen er overstået skilles de nemlig, og trækker hver for sig til deres vinterkvarter, der overvejende er tropisk Afrika syd for ækvator.

De første mursejlere ankommer i de allersidste aprildage, måske er mange af de tidlige mursejlere blot på gennemrejse til deres ynglepladser nord for os, de yngler helt op til det nordlige Norge, Sverige og Finland. De fleste ankommer dog først et lille stykke ind i maj, og de rejser igen fra slutningen af juli til ind i september, med enkelte efternølere i oktober.

Familielivet varer således kun ca. 3 måneder om året, og minder på den måde om tidligere tiders sømandsægteskaber.

Det er derfor naturligt, at man skal hilse grundigt på hinanden når man mødes efter 9 måneder. På Birdlife Internationals bygning har man sat redekasser op til mursejlerne (moderne bygninger mangle nicher og hylder, hvor fuglene kan yngle), og et kamera har filmet første møde efter de 9 måneders adskillelse.

Mvh

Bjarne Bo