Sjældne fugle på vej til DK?

Sjældne fugle på vej til DK?

To fuglearter, alpejernspurv og snefinke der normalt holder sig til Alperne og Pyrenæerne, er måske på vej mod Danmark. Der har været meget usædvanlige observationer i det nordlige Europa.

For alpejernspurvens vedkommende er den nærmeste observation Cuxhafen i det nordlige Tyskland, men den er også set i Frankrig (hele 15 individer i en flok), Holland og England. Sønderjylland vil derfor nok være et af de steder hvor sandsynligheden for en dansk observation vil være størst. En af alpejernspurvene er ringmærket, og den kommer fra Pyrenæerne.

For snefinkens vedkommende er den observeret på Helgoland og i Polen, så også her er der chancer i det sydlige Jylland , men måske også andre steder i landet.

Begge arter bevæger sig normalt ikke langt omkring. De yngler i de høje bjerge, og om vinteren søger de ned i de omkringliggende dale, men trækker normalt ikke langt væk fra deres ynglelokaliteter.

Det bliver spændende om det lykkes at spotte den ene eller anden. For snefinkens vedkommende vil det være første gang.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere