Sanglærke

Sanglærke (Alauda arvensis)

Sanglærken  er stadigvæk en almindelig ynglefugl, og udbredt over hele landet. Den er desværre gået voldsomt tilbage, særligt i 1970erne, hvor landbruget blev lagt om, og markerne blev præget af ensformige monokulturer,  af vinterhvede, vinterbyg og vinterraps, og som kombineret med flittig brug af sprøjtemidler, forringede livsgrundlaget for det åbne lands fugle, som netop sanglærken.

Der regnes for tiden med ca. 700000 ynglepar på landsplan, men det er mindre en halvdelen af, hvad der var i midten af 1970erne. Det samme er sket over stort set hele det vestlige Europa. Selvom den som art ikke formelt er truet, er det vigtigt at forstå, hvorledes vi både positivt (sanglærken har oprindeligt helt givet profiteret af skovfældning og etablering af de åbne områder med marker) og som nævnt ovenfor, negativt påvirker vor natur, så vi i tide kan tage forholdsregler, og rette op på uheldige tendenser. Forhåbentligt vil dens skønne sang fra det tidlige forår, og næsten hele sommeren igennem fortsat kunne nydes af os og kommende genrationer.

Sanglærken har typisk to kuld, hvoraf det første lægges i maj, og det andet i juni/juli. Linket her under viser et yngleforløb for sanglærken.

Ynglediagram sanglærke

Sanglærkerne er trækfugle, men er vintrene milde, kan der ses nogle få sanglærker hele året. Ellers forlader de os i oktober/november, og dukker op igen fra midten af februar. Vi har også mange trækgæster der kommer fra nordligere yngleområder. De overvintrer i Sydvesteuropa og Nordafrika. Sanglærkerne er det man kalder vejrfugle, hvor de i stor udstrækning følger vejret. Bliver det mildere om vinteren flytter de sig mod nord, men fortrækker igen, hvis vinteren igen bliver strengere. Se link her under.

Vejrfugle

Sanglærkens føde er sammensat af både animalsk og planteføde, om vinteren planteføde, og fra foråret insekter mm. Link til sanglærkens placering i fødekæden.

Sanglærkes placering i fødekæden

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Alauda-arvensis Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=21 Link til global status: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22717415