Rovfugletræk fra Falsterbo

Rovfugletræk fra Falsterbo

Rovfugletrækket fra Falsterbo er altid fascinerende, men efter at registreringerne blev systematiseret i 1973, giver det samtidigt interessant indikationer om ændringer i bestanden af de forskellige rovfuglearter.

Overordnet kan man sige, at udviklingen i perioden har været positiv, dels på grund af forbud mod anvendelsen af forskellige miljøgifte som kviksølv og DDT, og dels på grund af at rovfuglene over en bred kam blev totalfrede i slutningen af 1960erne.

Det vedhæftede dokument giver foreløbige resultater for de trækfugle som på dette tidspunkt stort set alle er har forladt Sverige. Senere vil jeg opdatere og vise en oversigt over alle arterne der er registreret.

Søndag den 8. oktober blev  i øvrigt en rekorddag for musvåger ved Falsterbo med over 16000 trækkende individer, og totaltallet for 2016 er nu også rekord med foreløbigt over 28000 fugle. Derom senere, når musvågetrækket er ovre.

Oversigt over trækobservationer fra Falsterbo 1973-2017

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere