Rovfuglenes efterårstræk er igang

Det er lidt tidligt på sæsonen endnu, men rovfuglenes efterårstræk er så småt ved at gå igang. Fra Nabben på Falsterbonæsset, hvor man går i gang med at registrere efterårstrækket (alle fugle) den 1. august, er der foreløbigt trukket 33 fiskeørne, 96 rørhøge, 212 spurvehøge, 93 tårnfalke, 31 røde glenter, 4 sorte glenter, 5 musvæger, 1 havørn, 1 dværgfalk og 4 hvepsevåger (det bliver interessant at se, hvordan den kolde forsommer har påvirket hvepsevågerne yngleresultater.

På Stevns, hvor fuglene der trækker ud fra Falsterbo, afhængigt af vindforholdene, ofte trækker ind, er trækket også så småt kommet igang, dog med noget mindre tal end Falsterbo præsterer.

Hvepsevågetrækket kulminerer for det mest i den sidste uge af august og den første uge af september, men som med yngleresultaterne, bliver det spændende at se om den kolde forsommer kommer til at påvirke træktidspunktet.

Det kan i den kommende tid godt svare sig at kigge lidt opad en gang imellem, man kan se trækkende rovfugle mange steder, ikke kun på de egentlige træksteder.

Læs også mit blogindlæg fra den 21. juli om rovfuglenes efterårstræk og vindretninger.

Mvh

Bjarne Bo

Rovfuglenes efterårstræk er igang