Rørhøgetræk fra Falsterbo

Rørhøgetræk fra Falsterbo

Selvom der i de senere år er set rørhøge i vintermånederne, har stort set alle begivet sig mod deres vinterkvarter i Middelhavsområdet og Vestafrika.

I linket her under kan man se årets resultat af trækkende rørhøge fra Falsterbo. Året 2016 blev i øvrigt det hidtil størst år ved Falsterbo med 1262 registrerede udtrækkende rørhøge.

Rørhøgene yngler i Sverige fortrinsvis i de sydlige og mellemste del af landet, men ved Østersøkysten og Den Botniske Bugt går den et stykke op i Nordsverige.

Som i Danmark var den tidligere efterstræbt af jægere, som så den som en trussel mod deres andejagt. I Danmark blev rørhøgen totalfredet i 1954, og igennem de næste par årtier øgedes bestanden væsentligt og har siden midten af 1980erne ligget på et nogenlunde stabilt niveau. Det samme gør sig, som det fremgår af udviklingen af trækkende rørhøge ved Falsterbo gældende i Sverige.

I vore dage er de største trusler nok på trækket og i vintrekvarteret, hvor de stadigvæk skydes, som det f.eks. er kendt fra Malta, selvom det er ulovligt. I vinterkvarteret kan forringelser i miljøet, hvor vådområder udtørres, ligeledes være en alvorlig trussel mod rørhøgene

rørhøgetræk-fra-falsterbo

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

 

 

Venligst Log ind for at kommentere