Rekorder?

Bedst som jeg troede, at grønlandske havterner var rekordholdere af rejselængde under trækket, opdager jeg en artikel i Ardea fra 2013 (Ardea 101(1): pp 3-12 af R. C. Fijn et al) om hollandske havterner. De hollandske havterner, der tilbringer det meste af tiden (3/4 af året) på træk og i vinterkvarteret, foretager en imponerende rejse på trækket.. De første trin på rejsen falder nogenlunde sammen med de grønlandske havterner, som tilbringer nogen tid i Nordatlanten. Derefterr følgerde  den næringsrige Benguela strøm, som bringer næringsstoffer til overfladen, og derfor er rig på fisk, som ternerne kan fouragere på. De grønlandske havterner fortsætter derefter til det vestlige Antarktis i området omkring Weddelhavet. De hollandske, og måske også de danske havterner (en enkelt dansk havterne er fundet ved Vestaustralien), forsætter derimod mod øst igennem det Indiske Ocean, og tilbringer vinteren i det østlige Antarktis, i området ud for Wilkes Land syd for Australien. En enkelt af de hollandske havterner nåede helt til New Zealand. Når de er tilbage i Holland for at yngle, har de på 3/4 år, inklusive en lille detour til Nordatlanten, på returrejsen,  rejst 90.000 km (ca. 10.000 km længere end de grønlandske præsterer) det er ret præcist 2 gange rundt om jorden. Det meste af tiden på vingerne!

Mvh

Bjarne Bo