Parasitterne – en dramatisk fortælling fra fuglenes daglige liv.

Parasitterne – en dramatisk fortælling fra fuglenes daglige liv.

Redeparasitisme, hvor fugle lægger æg i reder hos artsfæller, er ikke almindeligt forekommende, kun hos ca. 2%  (ca. 200 arter, da der er over 11000 kendte fuglearter). af alle fuglearter er det eftervist. Det forekommer hos flere grupper, svaler, stære, etc., men specielt hos andefugle, lappedykkere og vandhøns er det en almindeligt forekommende adfærd.

Det er for værtsfuglene naturligvis uhensigtsmæssigt, at skulle bruge energi på at opfostre andre individers afkom, så derfor har de også udviklet forsvarsmekanismer, så de ikke spilder deres ressourcer unyttigt.

Både hos blishøns og rørhøns, har man observeret at nogle af ungerne konstant bliver jagtet og kanøflet af forældrefuglene. Årsagen hertil skal formodentligt søges i, at forældrefuglene har de pågældende unger mistænkt for at være klækket af æg lagt af en anden hun.

Det vedhæftede indlæg beskriver, hvorledes blishøns undgår at bruge deres ressourcer på andres unger.

Redeparasitisme hos vandhøns

På billedet ovenfor er alt idyllisk, men sådan er det ikke altid.  Læs artiklen!

Mvh

Bjarne Bo