Naturens kalender – fænologi

Naturens kalender – fænologi

Jeg skrev forleden om stenpikkerne, der her omkring månedsskiftet marts/april begynder at forlade deres vinterkvarter, for i slutningen af april, at dukke op herhjemme.

Fænologien beskriver årets gang for alle de levende organismer. Særligt på de højere breddegrader, som hos os, er årstiderne markant forskellige, og dyr og planter må tilpasse deres livscyklus til årets gang.

Der er ofte ret stor opmærksomhed og måske endda konkurrence om, at være den første til at melde den eller anden af disse årlige førstegangsbegivenheder. Et klassisk eksempel er når bøgetræerne springer ud, og hvor iagttagelserne finder vej til avisernes forsider såvel som til fjernsynet. Undertiden får svalerne også nogen opmærksomhed. De første svaler blev i øvrigt registreret i sidste uge, vistnok alle tre af slagsen.

Men en svale gør ingen sommer, og det indikerer, at der er meget forskel på hvornår det første individ bliver set, og hvornår de mange svaler ankommer. Der er typisk 3-4 uger imellem de først individer og hovedtrækket. Linket her under viser datoerne for ankomsten om foråret for et par af vore almindelige sangfuglearter.

Illustrationer vedr. fænologi

Det har vist sig, i det mindste for to arters vedkommende, broget fluesnapper og islandske store kobbersnepper, at de enkelte individer er meget stabile fra år til år, og ankommer næsten på dato hvert år. Derimod ser det ud til, at de unge fugles ankomsttidspunkt an være forskelligt fra forældrefuglene, og at det hænger sammen med klækningsdatoen, bliver de udklækket før forældrefuglene ankommer det før end dem, og omvendt, hvis de udklækkes senere, ankommer de senere end forældrefuglene.

Der har været udtrykt bekymring om, at klimaændringerne vil forstyrre fuglenes årscyklus, men for det første er klimaændringerne noget mindre end de variationer i vejret der er fra år til år, og som det fremgår af illustrationerne, er der stor spredning i ankomsttidspunkterne, så der vil altid være en gruppe individer, der ankommer på det optimale tidspunkt.

Du kan læse mere om fænologi på Fuglehåndbogen på Nettet.

Med venlig hilsen og gode forårsobs.

Bjarne Bo

 

Venligst Log ind for at kommentere