Naturen giver gratis oplevelser men er også penge værd

En tur i skoven eller ved stranden koster ikke meget, et par liter benzin, en togbillet eller måske blot lidt muskelkraft på cyklen.

På den anden side kan naturen også på fremragende vis bidrage til lokale økonomier, og et godt eksempel er stærenes “sort sol” opvisninger i marsken i Sønderjylland. Fænomenet kan ses mange steder, hvor der er rørskov, men de største koncentrationer af stære udenfor ynglesæsonen er i marskområderne, hvor der er godt med føde. Der er flest stære om efteråret, men “sort sol” kan også ses om foråret, selvom vinteren har toldet i antallet.

“Sort sol” er et fantastisk fænomen, og man kan undres over, hvorledes de enkelte fugle i de store stæreflokke, til tider på flere hundrede tusinde individer, kan holde sammen i flokken og undgå at støde sammen.

Det er blevet undersøgt ved at analysere videooptagelser og kombinere analyserne med netværksteori. Der har været spekuleret på, om kald indgik i koordineringen af flokkenes bevægelser, men undersøgelserne har vist, at det med stor sandsynlighed er den visuelle orientering der er afgørende.

Videooptagelserne har vist, at den enkelte stær orientere sig og indretter sine bevægelser efter de 6-7 nærmeste naboer som den kan se rundt omkring sig i flokken. Nedenstående link til figur skitserer det i et plan, men i virkeligheden er det jo rumligt med naboer foran, til siden, over og under fuglen.

Flokflyvning

Videoklippet fra Youtube viser hvor akrobatisk og elegant balletagtigt en stærflok kan performe. Man kan også fornemme at de følger hinandens baner, på den måde flokken bevæger sig et sammenhængende bånd.

Naturen er fantastisk med spektakulære fænomener, mange af dem koster ikke noget, men andre kan bidrage til de lokale økonomier. Det er desværre forbavsende lidt politikerne gør ud af naturturismen generelt. Lad os håbe, at de får øjnene op for at der kan være god lokaløkonomi i det, og at de også forstår, at det er vigtigt bevare hvad vi har af natur, som vi kan glæde os over og få oplevelser i.

Læs mere om stæren og andre fugle på Fuglehåndbogen på Nettet.

Mvh

Bjarne Bo