Nattehimlens mylder

Nattehimlens mylder

Årets første løvsanger blev registreret på Læsø den 4. april. Løvsangeren er en af de fugle der hvert år trækker til tropisk Afrika, syd for Sahara, for at overvintre. De fleste ankommer dog først i sidste halvdel af april og begyndelsen af maj, hvor vi også passeres af mange fugle der yngler nord for os.

Langt de fleste sangfugle og andre småfugle trækker om natten og raster, hviler og fouragerer om dagen. Vi ser derfor ikke trækket, og kan ikke rigtigt fornemme hvad der sker, bortset fra ringmærkerne der får travle dage den næste månedes tid, når de trækkende fugle om morgenen slår ned for at raste og blive ringmærket:-).

Småfuglene flyver med en hastighed af 30-50 km/timen (afhængigt af vind), så turen fra vinterkvarteret til Danmark tager for en løvsanger, med dagrast osv., nok en 5-6 ugers tid.

Hvor mange småfugle, sangfugle og andre små spurvefugle der trækker imellem Europa og Afrika hvert år er svært at estimere. Det seneste tal jeg har set er godt to milliarder småfugle om efteråret, mindre om foråret, da det ikke er alle der overlever vinteren. Det er, som nævnt, svært at vurdere, og tallet skal tages med et gran salt.

Selvom man ikke kan se det, er det fascinerende at forestille sig de mange fugle, der i bølger, hver nat, fra marts og til maj bevæger sig fra troperne til deres europæiske ynglepladser, for nogle løvsangeres vedkommende helt til Nordkap.

Mvh

Bjarne Bo