Musvåge og fjeldvågetræk ved Falsterbo

Musvåge og fjeldvågetræk ved Falsterbo

Sammen med spurvehøgen er musvågerne de talrigeste trækfugle over Falsterbonæsset.

Musvågernes trækretning  er om efteråret sydvest, når de trækker til vinterkvartererne i det vestlige Europa.

Vågerne benytter i stor udstækning termiske opvinde til at vinde højde, for derefter i glide/svæveflugt, at begive sig videre. De kan ikke lide at flyve over vand, og specielt, når der er vinde fra vestlige retninger virker sydvestvendte kyster som Falsterbonæsset som en tragt, hvor store mængder våger kan blive samlet op, inden de begiver sig videre på trækket (se link til vindretningens indflydelse på vågetrækket) efterårets rovfugletræk

Fjeldvågerne trækker også ud ved Falsterbo, omend i langt færre antal. Hvor musvågernes trækretning er sydvest trækker fjeldvågerne mere i direkte sydlig retning, og Bornholm og Gedser er derfor de lokaliteter i Danmark, hvor man registrerer flest fjeldvåger.

Linket her under viser udviklingen i antallet af udtrækkende musvåger og fjeldvåger ved Falsterbo i perioden 1973 til 2016.

Musvåger og fjeldvåger fra Falsterbo

Mvh

Bjarne Bo

 

Venligst Log ind for at kommentere