Mosehornuglen – en nomade

MOSEHORNUGLEN – EN NOMADE

Mosehornuglen er en meget fåtallig ynglefugl i Danmark, men vi får en god del vintergæster.

Uglerne lever i stor udstrækning af smågnavere, hvis bestande som bekendt fluktuerer fra år til år. På samme måde som f.eks. fjeldvåge og blå kærhøg udsøger mosehornuglen de yngleområder hvor der er tilstrækkeligt med føde, inden de går igang med at yngle.

På samme måde vælger de formodentligt deres vinterkvarterer, og de lever på den måde som nomader.

I linket her under, har jeg skitseret en britisk/norsk mosehornugles bevægelser og aktiviteter i løbet af to år, hvor den bar en radiosender. Som det fremgår opsøger den nye steder fra år til år, og yngler på steder langt fra hinanden; Skotland og Norge, men også vinteropholdsstederne er vidt forskellige.

Desværre omkommer den sandsynligvis ud for Norges kyst, på vej tilbage til en ny ynglesæson.

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere