Musvitterne går igang tidligt

I weekenden tager vi fat på den sidste vintermåned, og foråret med fuglesang kan snart begynde. Vel, nogle af fuglene er allerede begyndt at ytre sig. På lyse og gode dage, er musvithannerne allerede så småt igang med at etablere deres territorier, hvor de fra  forskellige sangposter lader deres dy-di, da-dy og så videre lyde. En enkelt musvithan har 4-6 forskellige sange, som den veksler imellem. Fuglehannernes sang har to hovedformål, at etablere et yngleterritorium, og at tiltrække en hun.

Førstnævnte funktion, etablering af territorium blev allerede i midten af 1970erne undersøgt, på genial vis, af en ornitolog i Oxford John Krebs. I et mindre skovområde identificerede han alle (8) territoriehævdende hanner i området, og en morgen i februar gik han ud og indfangede dem. Dernæst placerede han højtalere i de ledige territorier (flere i hvert af territorierne, for at illudere de musvitternes vekslen imellem sangposter). I tre af territorierne afspillede han musvitsang, i to af territorierne afspillede han en simpel fløjtelyd, og i de sidste tre var der ingen afspilning. Det viste sig, at de to territorier med simple fløjtelyde, og de tre uden sang, blev besat af nye nye hanner indenfor 8-12  timer (timer med dagslys ca. 9½ time/dag), hvorimod der gik 20 timer med dagslys, over to døgn, inden territorierne med musvitsang blev besat. Forsøget blev gentaget en måned senere, med stort set samme resultat.

Mere om musvitten på http://fuglehaandbogen.dk/tag/musvit/

Hvis man vil lære fuglestemmerne at kende, er det en god idé at begynde allerede nu. Som det fremgår er musvitterne allerede begyndt, og det gælder for de fleste mejser, og lidt efter lidt kommer flere arter med. På klare februardage går solsorten også igang, og de første sanglærker kan også, hvis vejret arter sig, give lyd fra sig. I marts er det højsæson for træløberne. Det er stadigvæk til at holde styr på det, og nogle timer her først på året er givet godt ud. Når de egentlige sangere kommer tilbage i slutningen af april og begyndelsen af maj, bliver det straks mere kompliceret.

 

Mvh

Bjarne Bo