Moderlig omsorg koster nattesøvn

Moderlig omsorg koster nattesøvn

Fugle er som andre levende organismer udsat for angreb af parasitter f.eks. lus og lopper. Det kan være mider eller lus der lever af fjer, men det kan også være lopper der suger blod, og som ved svære angreb kan blive livstruende for specielt ungerne i reden. Reden med sine strå, dun og hår er desuden et ideelt gemmested for de forskellige parasitter.

Parasitangreb vil under alle omstændigheder indebære omkostninger for værtsfuglene, og en undersøgelse (Of Great Tits and Fleas: sleep baby sleep… P. Christie et al: Anim. Behav. 52, 1087-1092 (1996)) har redegjort for, hvordan musvitter håndterer situationen i tilfælde af parasitangreb.

I forsøget sammenlignede man reder der var fri for parasitter med reder, hvor man kunstigt inficerede rederne med hønselopper, og man fulgte derefter med videokameraer forældrefuglenes reaktion. Det viste sig, at det kun var hunnerne der deltog i rengøringsaktiviteterne i reden. Hannerne kommer i øvrigt stort set kun til reden, når han bringer mad til ungerne, men til gengæld øger de fodringsfrekvensen med op til 50% når rederne er inficerede. Hunnerne øger rengøringsaktiviteten i dagtimerne, men den udgør kun en lille %del af dagtimerne. Det er derimod natten der tages i brug når inficerede reder skal rengøres, og det går ud over hunnernes nattesøvn, men den pligtopfyldende moder, lader ikke den manglende nattesøvn gå ud over andre aktiviteter, såsom at fodre ungerne om dagen.

Figuren i linket opsummerer resultatet af undersøgelsen, og viser hvorledes hunnerne øger deres rengøringsaktivitet i parasitinficerede reder.

Redehygiejne hos musvit

Undersøgelsen viser hvorledes musvitter i den aktuelle situation ændrer adfærd, for at imødegå konsekvenserne for ungerne i tilfælde af angreb fra parasitter.  Den forklarer derimod ikke om det andre konsekvenser, som f.eks. hindrer parret i at fået et eventuelt kuld nummer to, men den indikerer, at de investerer i det de har, det eksisterende kuld, muligvis på bekostning af et andet kuld.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere