Links

Herunder finder du en række spændende og nyttige links

Bestemmelse af fjer http://www.federbestimmung.de/

Alverdens fuglestemmer http://www.xeno-canto.org/

Fugleobservationer i Danmark DOF Basen http://www.dofbasen.dk/

Om fuglebeskyttelse, fuglenes status og meget mere http://www.birdlife.org/

En dygtig illustrator https://drawingthemotmot.wordpress.com/

På Bent Gosvigs Facebook side kan du nyde nærbilleder af danske småfugle https://www.facebook.com/groups/465542440282301/

Her kan du følge med i tranernes ankomst til Hornborgasjön Hornborgasjön http://web05.lansstyrelsen.se/transtat_O/transtat.asp

Fugletrækket over Falsterbo, systematisk overvågning af efterårstrækket fra 1. august til 20. november http://www.falsterbofagelstation.se/arkiv/strack/strack_ram.htm

Her kan du følge engelske gøge på træk frem og tilbage imellem deres ynglelokaliteter i UK og deres vinterkvarterer i Afrika. http://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking

Nyheder og status på gribbe http://www.4vultures.org/

Her kan du følge kortlægningen af fuglenes genom, et projekt som styres fra DK, i samarbejde med BGI i Beijing (genom center): http://b10k.genomics.cn/index.html

Har du aflæst en ring, kan du indberette her http://fuglering.dk/

Neden for links til DOF og de forskellige lokalafdelinger:

DOF Danmark http://www.dof.dk/

DOF Nordjylland http://dofnord.dk/

DOF Østjylland http://dofoj.dk/

DOF Sydøstjylland http://post167.wix.com/dof-sydoestjylland

DOF Vestjylland http://www.dofvestjylland.dk/

DOF Nordvestjylland http://dof-nordvestjylland.dk/

DOF Sydvestjylland http://www.dofsydvest.dk/news.php

DOF Sønderjylland http://dof-sj.dk/

DOF Fyn http://www.doffyn.dk/

DOF Storstrøm http://www.dof-storstroem.dk/

DOF Vestsjælland http://www.dof-vestsjaelland.dk/

DOF Bornholm http://www.dof-bornholm.dk/

DOF Roskilde https://www.sites.google.com/site/dofrosk/

DOF Køge http://vibe.dofkoege.dk/wordpress/

DOF Nordsjælland http://www.dofnordsj.dk/

DOF København http://www.dofkbh.dk/

Link til nyheder fra SOF Sveriges Ornitologiske Forening: http://birdlife.se/

 

 

fuglehaandbogen.dk

Nulstil password
Skriv den e-mailadresse som du vil have password sendt til