Lille Fluesnapper

Lille Fluesnapper (Ficedula parva)

Lille Fluesnapper har ynglet sporadisk i Danmark, men er ellers en fåtallig tilfældig trækgæst fra de østlige og nordøstlige yngleområder. Danmark ligger på vestgrænsen for dens udbredelse. Den har vinterkvarter i Indien og Pakistan. Hannen hos den lille fluesnapper kan minde om rødhalsen med sin (mindre) røde strube. Hunnen har lys strube. Oversiden er gråbrun og undersiden lys. Den har i alle dragter en lys ring om øjet. Tydelige hvide felter inderst på halen.

Link til stemmer (og udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Ficedula-parva  Link til global status: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22735909 Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=537