Langt ud – langt hjem – stenpikkere på træk

Langt ud – langt hjem – stenpikkere på træk

Stenpikkere yngler hele vejen rundt om Nordpolen (cirkumpolart), men de overvintrer alle i Afrika, i Sahel/savannezonen syd for Sahara, fra vest til øst.

Netop nu i slutningen af marts og i begyndelsen af april begynder stenpikkerne  rejsen mod nord til ynglepladserne. For nogle af dem er den meget lang, de østcanadiske har en tur på imellem 6000 og 7500 km, men ynglefuglene fra Alaska når helt op på ca. 15000 km på deres tur fra Alaska til vinterkvarteret i det østlige Afrika.

Det er naturligvis store udfordringer for en lille fugle der vejer omkring  25 g. En af udfordringerne er, når de østcanadiske, grønlandske og islandske stenpikkere skal krydse Atlanterhavet, hvor der er store afstande, hvor det ikke er muligt at raste. Formodentligt er der nogle, der tager hele turen fra Nordeuropa til i det mindste Grønland i et enkelt stræk. Stenpikkere flyver med en hastighed på godt 45 km/timen, men dertil kommer den hjælp de eventuelt kan få af medvind. Turen kan dog godt tage 1½ døgn.

Der er sådan, at de om foråret tager en nordlig rute, hvor de på grund af lavtrykkene hvor vinden på nordsiden fortrinsvis blæser mod vest, kan få en del rygvind, som skal lægges til deres egen flyvehastighed. Blæser det 10 sekundmeter, skal der således lægges 36 km/timen til egenhastigheden på ca. 45 km/timen altså i alt en rejsehastighed på godt 80 km/timen. Modvind er derimod ikke sjovt, turen kan nok ikke gennemføres uden rast i den situation.

Nogle af fuglene tager da også en mere “sikker” rute med stop f.eks. i Skotland. Det har desuden den fordel, at de kan lægge lidt rejseproviant ekstra på. Linket her under viser forskellige aspekter af trækforholdene hos de forskellige ynglebestande.

Trækforhold hos stenpikkere

Forskellig længde trækveje påvirker naturligvis stenpikkernes årscyklus, og linket her viser dels årscyklus for danske og nordamerikanske ynglebestande.

Årshjul for stenpikkere

Med venlig hilsen og god fornøjelse

 

Venligst Log ind for at kommentere