Lærkefalketræk fra Falsterbo

Lærkefalketræk fra Falsterbo

Antallet af trækkende lærkefalke fra Falsterbo er steget jævnt i hele perioden siden 1973, hvor man begyndte med systematisk registrering af dagtrækkende fugle i efteråret. Det afspejler med stor sandsynlighed, at ynglebestanden af lærkefalke i Sverige samme periode er steget. Dels som følge af forbud mod brug af giftstoffer som DDT, og totalfredning af rovfugle.

At antallet i 2016 blev mere end dobbelt så stort som gennemsnittet i de seneste 10 år skyldes dog nok ikke en pludselig fordobling af ynglebestanden i Sverige, men snarere, at  de fremherskende stærke østenvinde i lærkefalkenes trækperiode, har vindddrevet nogle af de østligt ynglende lærkefalke mod vest mod Sydsverige med Falsterbo, væk fra deres normale mere direkte sydlige trækretning.

Lærkefalken yngler i et bredt bælte øst over, fra Finland og ind igennem Rusland.

Link til data og artikel om lærkefalkens træk fraFalsterbo

Lærkefalketræk-fra-Falsterbo

 

Venligst Log ind for at kommentere