Krikand

Hanner. På afstand lyser den gule undergump ofte op.