Korsnæbbene er over os klyp-klyp klyp-klyp

Korsnæbbene er over os klyp-klyp klyp-klyp

De fleste fuglearter har faste opholdssteder år efter år, det gælder standfugle såvel som trækfugle. Nogle arter derimod, heriblandt korsnæbbene lever mere som nomader.

Der er fire arter korsnæb, lille, stor, skotsk og hvidvinget korsnæb. Alle korsnæbbene er fortrinsvis knytte til nåleskov, selvom de i nogle tilfælde også findes i løvskov.

Lille korsnæb er den talrigeste og mest udbredte af de fire arter, og forekommer som ynglefugl i Europa, Asien, Nordamerika og Afrika, det er også den der når længst mod syd, ned til Nordafrika, og i Amerika ned til Mellemamerika. De største bestande findes dog i de nordlige nåleskovsbælter.

Korsnæbbene er specielle, da de som deres navn antyder har over og undernæb krydset. Det gør dem i stand til, at åben nåletræernes kogler før de bliver helt modne og selv åbner sig. De får således et lille forspring i forhold til en del andre arter der æder nåletræsfrø.

Træers frøsætning er ofte cyklisk, med mange frø i nogle år, og få eller ingen i andre år. Variationen i frøsætningen sker ofte regionalt, og korsnæbbene flytter rundt og yngler alt efter hvor der er tilstrækkeligt med føde. I nogle år, svigter frøsætningen over store områder, og korsnæbbene må derfor bevæge sig over længere afstande, og vi får hvad der kaldes invasioner. Illustrationen i linket skitserer forholdet.

Korsnæb er nomader

Lille korsnæb er også interessant ud fra et artsperspektiv. I Nordamerika har man undersøgt variationen af lille korsnæb, og man har kunnet opdele dem i mindst 9 forskellige typer, alt efter hvilke arter nåletræers kogler de udnytter. Det er navnlig næbstørrelsen der varierer, og næbbet på de korsnæb der har størst næb, kan være op til dobbelt så langt, som hos dem med de mindste næb. Korsnæbbene bevæger sig rundt i grupper, eller nærmeste klaner, af samme type, og de kan sagtens opholde sig eller yngle i samme områder med andre typer, men de har forskellige kald, og yngler stort set ikke på tværs af klanerne. Det er således et spørgsmål, om de skal betragtes som en eller flere arter.

Som nævnt i overskriften er korsnæbbene over os i år, særligt lille korsnæb er talrig, og det er måske den største invasion i nyere tid, vi er vidner til. De høres og ses da også i stort set alle egne af landet. Fra Falsterbo er det i det mindste det største år der er registreret i den periode, hvor man har optalt trækkende korsnæb, som begyndte i 1985/86. Linket her under viser trækobservationerne fra Falsterbo for de tre korsnæbsarter, lille, stor og hvidvinget.

Trækobservationer af korsnæb fra Falsterbo

Så kig op og lyt efter klyp-klyp klyp-klyp

Med venlig hilsen og godt korsnæbskig

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere