KIKO og KUKI – hjælpsomme hunde

Ofte er hunde (de løsgående) i naturen et problem for fugle og dyr, men i Grækenland hjælper de to schæferhunde KIKO og KUKI fuglene til at overleve. Birdlife International beretter om de to hunde, der er trænede i at finde udlagt gift og forgiftede ådsler.

I det nordøstlige Grækenland i området Thrakien, som huser adskillige spændende dyr og fugle, bl.a. kongeørne, ådsel og gåsegribbe, er befolkningen desværre ikke alle lige begejstrede, og landmændene lægger ofte gift ud for at komme de vilde dyr og fugle til livs. I 2012 døde 4 kongeørne og næsten 40 gåsegribbe i et enkelt tilfælde. Det svarer til 40% af Grækenlands bestand af gåsegribbe.

Et andet tilfælde der berettes om, er en ådselgrib, der blev forgiftet, men blev opdaget inden den døde og overlevede i pleje. Den blev udstyret med GPS (det er en trækfugl, der har vinterkvarter i Afrika). Den nåede desværre ikke tilbage, på returejsen, kun ca. 200 km fra sit yngleområde åd den af et forgiftet ådsel og døde.

De to hunde er trænede i at finde, dels forgiftede dyr og fugle, men også de forgiftede udlagte ådsler, og de har fundet over 10 kg forgiftet madding på deres patruljer rundt i et par nationalparker i området.

I nogle tilfælde er hundene således både menneskets og fuglenes bedste ven.

Herhjemme har vi også problemer, hvor der på grund af udlagt gift, næsten hvert år forekommer tilfælde af døde røde glenter og havørne.

Mvh

Bjarne Bo