Kernefamilie vs storfamilie

Jeg skrev forleden om skægmejsens særlige fordøjelses system og dets tilpasningen til vinterføden. Jeg har også tidligere, på min forrige blog, skrevet om jernspurvens noget komplicerede familieforhold. Skægmejserne lader ikke jernspurvene meget efter.

Skægmejserne kan enten yngle enkeltvis eller i kolonier, og man kan stille spørgsmålet, hvad der forårsager de to yngleformer? Det stille liv i en kernefamilie eller det mere livlige i en koloni? En østrigsk undersøgelse (Hoi & Hoi-Leitner, Behav. Ecology 1997)

Skægmejser er socialt monogame, dvs. at de holder sammen parvis, i skægmejsernes tilfælde nok i hele levetiden, men det udelukker dog ikke at der forgår ting og sager imellem ikke partnere.

Hos de par der yngler enkeltvis ser det ud til at parret lever i en tryg kernefamilie, uden illegitimt afkom til nogen af siderne. Hos de kolonirugende er billedet noget anderledes. Over 40% af rederne indeholder unger af anden far end den sociale, og ca. 20% af ungerne har på samme måde anden far. Desuden er der afkom af en anden mor i næsten 20% af rederne og ca. 5% af ungerne har anden mor.

I undersøgelsen var de koloniynglende hunner signifikant større end de enkeltvis ynglende, og undersøgelsens konklusion var, at det var de stærkeste hunner, der stod for den koloniynglende adfærd. For på den måde at få adgang til parring med flere hanner. Andre undersøgelser har vist, at hunnerne hos skægmejsen ofte opfordrer ikke sociale partnere til parring, for derefter at flyve op, med en hale af hanner efter sig, og i sidste ende parre sig med den af forfølgerne der var hurtigst.

En anden ting som undersøgelsen viste var, at længden af hannernes skægstribe havde betydning for, hvor mange uægte unger der var i reden, jo længere skægstribe, jo færre uægte unger. De langskæggede hanner brugt desuden mindre tid med rugning og fodring af unger. Tiden er åbenbart gået med skægsoignering og med at holde andre hanner væk.

Skægmejserne ligner os ikke af udseende, men måske en hel del i adfærd:-)

Læs mere om Skægmejsen

Mvh

Bjarne Bo