Intelligens – Er fuglene intelligente?

Intelligens – Er fuglene intelligente?

Ja, det må man bestemt sige. Hvis de ikke var intelligente, kunne de ikke løse de komplicerede opgaver,  de dagligt udfører.

En af de fuglegrupper, som har vist sig, at kunne gennemskue og løse ganske vanskelige opgaver, er kragefuglene. Kragefuglene er for de fleste arters vedkommende sociale, og lever en stor del af livet i grupper, nogle yngler i kolonier, om vinteren overnatter mange kragefugle socialt på store natrastepladser. Det er muligt at det er det sociale element der gør, at kragefuglene synes at være særligt opfindsomme og bevidste, det kræver jo indsigt at begå sig sammen med andre, og holde en god tone.

En hel del af undersøgelserne omkring kragefuglenes intelligens og opfindsomhed er udført på en australsk krageart (stamfaderen til kragefuglene stammer i øvrigt fra det australske kontinent, og er senere blevet til ca. 120 arter, som har udviklet sig og spredt sig igennem Asien til Europa og Amerika).

Den australske krage anvender i naturen redskaber, og modificerer disse efter behov, men også arter, der ikke er kendt for redskabsbrug i naturen, kan løse komplicerede problemstillinger, og et eksempel er vor hjemlige råge.

En gruppe i England har udført en række fascinerende forsøg med råger, og vist rågernes evner til at løse problemer, modificere og tildanne redskaber for at få fat i en belønning i form af mad (larve). Det imponerende er bl.a. at nogle af fuglene løste problemet første gang de blev præsenteret for det. Det var altså ikke kun gennem en prøv og fejl læring, men gennem en abstrakt forståelse af udfordringen, at rågerne løste opgaven.

Den vedhæftede PDF fil indeholder artiklen, der beskriver forsøgene, og der er i bilagene en række fantastiske videosekvenser, der viser forskellige forsøg, og rågernes løsning af opgaverne. De blå markeringer er link til bilaget, og videosekvenserne begynder ved side 11

Indsigtsfuld løsning og værktøjsmodifikation hos råger

Man hører undertiden (bl.a. fra en kendt radiovært der beskæftiger sig med hjerneforskning), i meget absolutte vendinger, at det eller det skiller mennesket fra andre dyrearter. Det er givetvis, og som det kan tolkes fra ovennævnte forsøg, ikke absolutte forskelle, men snarere graduerede forskelle, der hvad intelligens angår, skiller mennesker og dyr.

Med venlig hilsen

Bjarne Bo