Hvidbrynende løvsangere – hvor stammer trækgæsterne fra?

Om ca. en måned begynder de hvidbrynede løvsangere at dukke op i Danmark, og i de senere år er antallet steget dramatisk (da jeg ikke har et billede af hvidbryn er det en løvsanger der er vist)

Det har længe været diskuteret hvorfor denne sibiriske sanger dukker op i Vesteuropa, da den har vinterkvarter i Sydøstasien.

Forskellige årsager er foreslåede, f.eks. tilfældig spredning af ungfugle, omvendt træk (kludder i orienteringsmekanismen), bestandsudvidelse mm.

Man har imidlertid ikke vidst, hvor hvidbrynene kommer fra, men en nyligt publiceret artikel (A. de Jong et al, Tracing origin of vagrant… Ornis Fennica 96 (2019)) har taget hul på problemstillingen.

De har brugt δ²H (deuterium (tungt brint/brint ratioen) til at spore hvorfra i Sibirien de hvidbrynede stammer. Resultaterne indikerer, selvom de ikke direkte påviser det, at de hvidbryn der dukker op i Vesteuropa, formodentligt stammer fra bestande nordvest og vest for Uralbjergene.

Det er desuden foreslået at de hvidbrynede løvsangere (som i øvrigt har ændret slægtsnavn fra Phylloscopus til Abrornis) har udvidet deres yngleområde mod vest.

Der er således indikationer på, at de hvidbrynede løvsangere ikke er tilfældige trækgæster, men egentlige fåtallige regulære trækgæster (de ses også om foråret på returtræk) fra de vestligste yngleområder. Vinterkvarteret er dog ikke fastslået, men der er sene observationer fra bl.a. Den Iberiske Halvø.

Som nævnt er resultaterne ikke helt entydige, og yderligere undersøgelser vil forhåbentligt vise mere håndfaste resultater.

Illustrationen i linket skitserer forholdet:

Med venlig hilsen og gode trækobs.

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere