Hvepsevågetræk fra Falsterbo

Hvepsevågetræk fra Falsterbo

Hvepsevåger er nogle af de første der forlader ynglekvartererne og trækker mod vinterkvartererne. Allerede fra midten af august begynder de gamle fugle deres rejse til tropisk Afrika, for snart derefter at blive fulgt af ungfuglene, og allerede fra lidt over midten af september er de fleste hvepsevåger trukket igennem Danmark.

Antallet af hvepsevåger er desværre gået drastisk ned i de senere årtier, hvilket har flere årsager, dels er vilkårene forringet i yngleområderne, dels er også vilkårene i vinterkvartererne i Afrika udsat for forringelser i disse år, og endeligt bliver nogle desværre skudt på deres rejse ned over Middelhavsområdet, f.eks. på Malta.

Træktallene fra Falsterbo giver et overblik over denne tendens, selvom andre faktorer også påvirker de årlige tal. Linket til artiklen uddyber forholdene.

Hvepsevågetræk fra Falsterbo 1973-2016

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere