Hør hvor dygtig jeg er!!

Hør hvor dygtig jeg er!!

Om ganske få dage forstummer nattergalen helt, efter at den i godt en måneds tid  har underholdt med sin fantastiske sang, der giver natten et skær af mystik.

For nattergalen er der dog ikke så megen romantik (formodentligt) involveret. Fuglesangen har to hovedformål, dels at etablere og forsvare et territorium, dels at tiltrække en mage, og som hos os, er det ikke alle, der er lige gode tenorer.

Det følgende refererer til en undersøgelse (C. Bartsch et al: BMC Evolutionary Biology (2015): 15:115) udført på sydlig nattergal, en nært beslægtet art til vor nattergal, som ses og høres fåtalligt i de sydlige dele af landet, men som har sin hovedudbredelse syd og vest for os. Det er derfor ikke helt sikkert, at det forholder sig præcist på samme måde hos nattergalen, men lad os antage at det gør det.

Den sydlige nattergal har et større sangrepertoire end nattergalen. Det enkelte individ har et repertoire på  gennemsnitligt ca. 180 elementer, som sammensættes og organiseres på forskellig måde. Det har vist sig at størrelsen af repertoiret, måden det bliver sunget på (sammensætning og gentagelse af faste sekvenser), og indholdet af særligt sexede elementer (summe, fløjte og trillelyde) varierer fra individ til individ.

Det er hunnerne der vælger partner, og hannerne konkurrerer med deres sang om at tiltrække en hun til deres territorier. Undersøgelsen gik ud på at forstå, om der kunne spores en sammenhæng imellem sangkvaliteten, og kvaliteten af den givne han som forælder og  partner, og at hunnen derfor, ud fra sangen, kunne optimere sit partnervalg.

Man undersøgte fire par med videokamera ved reden, og i undersøgelsesperioden, den sidste del af redetiden, kunne man konstatere at både hun og hun besøgte reden ca. 15 gange i timen med mad til ungerne. 20 andre hanner blev udstyret med små radiosendere, så man kunne lokalisere hvornår de besøgte reden, og man optog samtidigt deres sang. I undersøgelsesperioden som foregik lidt tidligere end videooptagelserne, med mindre unger besøgte hannerne i gennemsnit reden med mad 11-12 gange i timen, men de hanner med det største repertoire, bedst organiserede sang, og fleste sexede lyde fodrede unger 17-20 gange i timen, hvorimod dem med det mindste repertoire, dårligst organiserede sang, og færrest sexede lyde kun fodrede ungerne 8-10 gange i timen.

Konklusionen blev, at sangkvaliteten er et godt og ærligt signal om hannens kvalitets som forælder og partner.

Illustration Sang som kvalitetsstempel hos sydlig nattergal

Og lidt skøn poesi af Blicher. Han har dog dette tilfælde ikke helt styr på fænologien, (de øvrige fugle synger bestemt samtidigt med nattergalen) og den synger heller ikke for sig selv, som ovenstående beskriver. Poesien er dog stadigvæk skøn.

Nattergalen fra Steen Steensen Blichers

Mvh

Bjarne Bo