Her kommer lørdagskyllingen til kort

Her i august kan man se høje antal af vadefugle der raster ved vor kyster, lavvandede fjorde og strandsøer. Mange af fuglene komme langvejs fra, og skal et godt stykke videre inden de når deres endelige vinterkvarter.

Et eksempel på en sådan langdistance trækker er den islandske ryle (hvorfor den har fået det danske navn ved jeg ikke, da den ikke yngler og kun er trækgæst på Island). De yngler i arktis, dels i Grønland og arktisk Canada, dels i Sibirien i området omkring Taymyr halvøen, og også videre øst på. Vi får besøg af både grønlandske/canadiske og sibiriske islandske ryler, der for størstedelens vedkommende skal videre skal videre til kysterne langs tropisk Vestafrika.

Det er nogle lange ture, men rylerne er gode til at tanke op når de holder rast på trækket, og dertil er de danske lavvandede strandsøer og Vadehavet ideelle med deres store produktion af smådyr, orme, snegle, slikkrebs mm.

De islandske rylers evne til hurtigt at tage på i vægt er enorm, de kan øge deres vægt med op til næsten 15 g/døgn, hvilket svarer til ca. 15% af deres fedtfrie vægt på ca. 100 g (den fedtfrie vægt er som udtrykket siger vægten uden fedtreserver). Det er ganske imponerende, det er over dobbelt så meget som kyllinger der vokser op i farme kan præstere, og skulle et gennemsnitsmenneske præstere det samme ville det dreje sig om ca. 8-9 kg på et døgn. Det er vist de færreste der kan klare det.

Når man ser dem, har de for det meste også meget travlt med at æde og lade op til næste ben på trækruten.

Trækfugle i det hele taget har tilpasset sig på mange måder. F.eks. har man vist at havesangere regulerer størrelsen af deres fordøjelseskanal, alt efter i hvilken fase i trækket de befinder. Er de på rastepladser, hvor det gælder om at akkumulere fedtreserver øger de tarmkapaciteten, skal de flyve over længere stræk f.eks. Sahara mindsker de igen tarmens størrelse. Ændringerne ligger omkring 50%, som foretages i løbet af få dage. Igen en imponerende fleksibilitet.

God appetit!

Mvh

Bjarne Bo

På billedet ses islandske ryler fouragere sammen med almindelige ryler