Hedehøgetræk fra Falsterbo

Hedehøgetræk fra Falsterbo

Ved Falsterbo har man siden 1973 hvert år registreret antallet af dagtrækkende fugle, inklusive rovfugle.

Antallet af trækkende fugle, kan variere fra år til år af flere forskellige årsager (f.eks. har vinden for en art som musvågen stor betydning, er den østlig vil en stor del af fuglene trække ud over Øresund inden de når Falsterbo, men er den vestlig, vil de fleste nå til Falsterbo, før de trækker ud, da de ikke har anden mulighed), men set over den lange periode, vil  tendensen i antallet givetvis reflektere hvordan bestandene udvikler sig.

De hedehøge der tækker ud ved Falsterbo er formodentligt fugle der yngler på det svenske fastland, og ikke på Øland, der ellers huser den største svenske ynglebestand.

Fastlandsbestanden var indtil midten af 1970erne meget fåtallig, nogle år uden ynglende hedehøge, andre år med et enkelt eller to par. Herefter steg fastlandsbestanden, som toppede i begyndelsen af 1990erne derefter blev halveret, for i midten 2004 at stige noget igen. Træktallene, som det fremgår af vedhæftede note, reflekterer i nogen grad denne bestandsfluktuation.

Hedehøgetræk fra Falsterbo

Linket viser det årlige registrerede træk af hedehøge fra Falsterbo

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere