Fugletrækket ved Falsterbo (1) – rovfugle

Fugletrækket ved Falsterbo (1) – rovfugle

Siden 1973 har man  systematisk  registreret antallet af dagtrækkende fugle. Det vil sige, at man nu har 45 års kontinuerte data, og kan på den måde følge udviklingen af bestandenes tilstand. Observationsintensiteten og antallet af arter der bliver registreret er med årene blevet udvidet, men man kan stadigvæk med lidt forbehold anvende hele tidslinjen tilbage til 1973.

For de fleste arter rovfugle, som er omhandlet af dette først indlæg, har udviklingen været positiv.

For nogle arters vedkommende var udgangspunktet i 1973 også meget lav, dels på grund af den forfølgelse rovfuglene var udsat for helt op til slutningen af 1960erne, og dels den voldsomme påvirkning, som miljøgifte udsatte fuglene for, igen helt op til slutningen 1960erne.

Det var først her man blev rigt´klar over, hvor ringe tilstand mange rovfuglebestande befandt sig i, men rovfuglene blev fredet, og miljøgifte som DDT og kviksølv blev forbudte.

DDT og beslægtede stoffer var blevet anvendt som insektgifte i landbrug og skovbrug, og man anså dem for stort set udskadelige, da de ikke var akut giftige for hvirveldyr. At de havde alvorlige konsekvenser for fuglene blev man efterhånden opmærksom på, og det blev forbudt.

Det samme var tilfældet med kviksølv, som anvendte kviksølv til at bekæmpe vækst af mikroorganismer i papirmassen i papirindustrien.

Jagt og miljøgiftene blev forbudt og rovfuglebestandene kvitterede med at stige.

Linket herunder  Fugletrækket ved Falsterbo (1) – rovfugle beskriver forholdene for udvalgte rovfuglearter.

Fugletræk fra Falsterbo efteråret 2018

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere