Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 – (4)

Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 – (4)

Skægmejser er egentligt standfugle, men de foretager alligevel længere vandringer, som er et led i spredningen, og som en reaktion på bestandstætheden.

Skægmejserne udviser en særlig adfærd inden de i småflokke begiver sig afsted på vandringer til nye yngleområder.

I nogle dage kan man se at småflokke af skægmejser pludseligt stiger til vejrs, for så igen at slå sig ned. Det kan imidlertid også ske, at en sådan flok i stedet for at slå sig ned igen tager på vandring.

Det er formodentligt denne adfærd der i 1960erne var årsag til, at flokke af nederlandske skægmejser koloniserede Danmark og Sverige, og nu er blevet faste ynglefugle.

Det er en adfærd, som man skal være heldig for at komme til at iagttage, men trækregistreringerne ved Falsterbo kan give et godt indtryk af fænomenet.

Læs mere i artiklen i linket.

Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 – (4)

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere