Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 – (3)

Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 – (3)

Tredje afsnit af fugletrækket fra Falsterbo omhandler havørn, musvåge og fjeldvåge samt duehøg og spurvehøg.

Hos havørnene er det fortrinsvis de unge individer der forlader yngleområderne og begiver sig til Danmark, hvor de om vinteren blander sig med den danske bestand.

Ved ørnetællingen i januar blev der optalt hele 395 havørne i landet.

Oftest er det spurvehøgene der løber med rekorden, men ikke i 2017, hvor over 32000 musvåger trak ud fra Falsterbo, hvilket er årsrekord, og der blev også sat dagsrekord, idet halvdelen, over 16000, forlod Falsterbo på en enkelt dag.

Hvor mange der trækker igennem Danmark er desværre ikke muligt at opgøre, da det kun er ved Falsterbo, at der er en systematisk registrering, men mange trækker ud allerede ved Hälsingborg og lander ind på Nordøstsjællands kyst.

Fjeldvågen har i 2017 ikke haft et af sine store år. Det er karakteristisk for fjeldvågerne, at antallet af trækkende fugle svinger meget. Det skyldes først og fremmest, at fjeldvågens hovedføde består af smågnavere bl.a. lemminger, hvis bestande svinger fra rigtigt mange til næsten ingen. I dårlige smågnaverår kan fjeldvågerne helt opgive at yngle. Fjeldvågetrækket former sig i øvrigt lidt anderledes end musvågetrækket. Hvor musvågerne har en sydvestlig trækretning om efteråret trækker fjeldvågerne derimod mere i direkte sydlig retning, og derfor er Bornholm og Gedser de bedste træksteder for fjeldvåger om efteråret.

Spurvehøgene plejer at være de talrigeste rovfugle der trækker ud fra Falsterbo, men i år må de som nævnt se sig slået af musvågerne. Spurvehøgetrækket har været jævnt stigende siden registreringen begyndte i 1973, og det har først og fremmest to årsager, forbuddet mod miljøgifte som f.eks. DDT, og jagtfredning.

Duehøge trækker i langt mindre antal, og det er ungfuglene, der nok ikke har kunnet etablere et vinterterritorium som må drage bort.

Læs flere detaljer i linket her under.

Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 – (3)

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere