Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 – (2)

Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 – (2)

Dette andet afsnit om efterårets fugletræk ved Falsterbo omhandler de tre korsnæbsarter, gul vipstjert, to piberarter og landsvale.

Korsnæbbene har det tilfælles, at de lever af nåletræsfrø, og de har den fordel frem for andre frøædende fuglearter, at de med deres krydsede næb kan åbne koglerne, inden de er helt modne og åbner sig selv.

De har også en anden ting tilfælles, og det er, at de alle tre optræder som invasionsarter, selvom det sker med stor forskel i antallet af individer.

Frøsætning hos træer er cyklisk, med nogle år med mange frø, og nogle år med få eller slet ingen frø. Det sker ofte regionsmæssigt, og de kan så som ynglenomader flytte til de områder, hvor der er godt med frø.

Ind imellem sker det, at frøsætningen svigter over meget store dele af deres yngleudbredelse, og de bliver derfor tvunget til at tage længere vandringer for at finde føde, hvilket igen resulterer i invasionsfænomenet.

For lille korsnæbs vedkommende er netop 2017 et meget stort invasionsår, med det største antal registrerede lille korsnæb i hele perioden siden man ved Falsterbo,  i midten af 1980erne, begyndte at registrere korsnæb

Gul vipstjert, skovpiber og landsvale viser et interessant forløb i den periode, hvor man har registreret trækket, og som må formodes i høj grad at afspejle udviklingen i bestandene.

I de to sidste årtier af 1900tallet gik antallet af trækkende fugle dramatisk tilbage for alle tre arters vedkommende, men efter årtusindeskiftet er de nu kommet tilbage til nogenlunde samme antal som før. Det kan man læse mere om i linket her under.

Fugletrækket fra Falsterbo efteråret 2017 –  (2)

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere