Fuglesang – Tornsanger

Fuglesang – Tornsanger

Tornsangeren er en af vore mest almindelige sangfugle. Den er udbredt over hele landet, og der yngler godt 300000 par. Den er tilknyttet det åbne land med hegn og spredte buske og gerne med en kraftig urtevegetation.

Tornsangeren er trækfugl og overvintrer i Afrika, i Sahelzonen lige syd for Sahara. De første tornsangere kommer tilbage til Danmark i slutningen af april, men størstedelen er her først lidt ind i maj. De forlader os igen i løbet af august, begyndelsen af september.

Den er udbredt over stort set hele Europa fra Irland i vest ind over Rusland til Centralasien. Den mangler dog i det centrale og nordlige Skandinavien, dog findes den op langs Norges vestkyst.

Den er på størrelse med havesanger og munk. Vingeoversiden er varmt brun med mørke felter, ryggen er gråbrun. Hannen har gråt hoved og tydelig hvid strube (både issefjer og strubefjer rejses ofte når den synger). Hunnen har brunligt hoved og er lidt mindre kontrastfyldt i fjerdragten. Benene er lyse (i modsætning til gærdesangeren der har sorte ben, men ellers godt kan minde om tornsangeren).

Sangen består af en kort strofe, som stopper brat og lyder i retning af di-a-di-di-dy. Den lyder lidt tør i klangen, og er kort mellem 1 og 2 sekunder. Desuden af en mere kvidrende og længerevarende del, med efterligninger af andre arter. Jeg har været ude for, at en tornsanger nærmest duellerede med en kærsanger (mester i efterligninger), og tornsangeren lagde sig i selen, og sang ret lange kvidrende strofer med flere lydefterligninger.Den har ofte sangflugt.

Link til tornsangerens stemmer på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Sylvia-communis

Tornsangeren har flere kald, hvoraf et kraftigt void-void-void eller viut-viut-viut ofte anvendes, dels et lidt hvæsende væd-væd-væd, og nogle kort tek-tek-tek.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere