Fuglesang – Tornirisk

Fuglesang – Tornirisk

Tornirisken er en almindelig yngletrækfugl udbredt over hele landet. Det estimeres, at der er omkring 100000 ynglepar, men tidligere var de betydeligt flere. Tilbagegangen kan først og fremmest tilskrives effektiviseringen af landbruget, og den øgede brug af ukrudtsmidler. Tornirisken lever først og fremmest af plantefrø, som nu, stort set, kun findes på udyrkede og økologisk dyrkede områder.

Den holder til i åbne områder med hegn og spredte buske.

Tornirisken er trækfugl, men er kortdistancetrækker, og mange af vor ynglefugle overvintrer i Vesteuropa, selvom nogle når ned til Middelhavsområdet. Vi får desuden trækgæster fra nordligere yngleområder.

Den er udbredt i hele Europa, bortset fra det nordlige Skandinavien, og den når mod øst forbi Ural. Desuden findes den i et større område i Centralasien og i Maghreb landene i Nordafrika.

De ses fortrinsvis fra slutningen af marts til begyndelsen af november, selvom der også er vinteriagttagelser i milde vintre.

Tornirisken har en brunlig overside, og lysere underside, hvor hannen desuden har røde brystpletter og en rød pandeblis. Hunnens ryg har desuden svage mørkere striber, hvor hannens er ensfarvet.

Torniriskens sang er en munter/sød  lidt langsom strofe af i og y lyde, djyi-djyi tji-tji, nogle rene, andre mere nasale.

Link til tornirisk stemmer på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Linaria-cannabina

Kaldene er ofte med overtoner, og derfor lidt urene i lyden, zie (ofte langtrukkent) djui eller tjep-tjep.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere