Fuglesang – Stor Flagspætte

Fuglesang – Stor Flagspætte

Stor Flagspætte er en almindelig ynglestandfugl, og der regnes med ca. 40000 ynglepar (2014). Den foretrækker skov med gamle træer, dels til at udhakke redehuller, og dels til at finde føde. Blandskov er ideelt. da der så er granfrø til rådighed om vinteren, men de yngler også i rene nåleskove, såvel som løvskove, og tillige i byens parker.

Får vi øget andelen af “urørt” skov, vil det helt givet komme flagspætten, og spætter i det hele taget, til gode.

Han og hun ligner hinanden, men hannen har en rød plet i nakken.

Flagspættens sang udgøres af dens mekaniske trommen, som består af trommehvirvler af ca. 0,6 sekunders varighed, med typisk 10-16 slag pr. trommehvirvel. Styrken aftager mod slutningen, hvor hvirvlerne også kommer lidt hurtigere efter hinanden. Både han og hun trommer. Hannen udvælger sig ofte en udtørret gren, som giver ekstra resonans og styrke til trommehvirvlen.

Trommehvirvlerne er dog ikke de eneste mekaniske lyde, man hører fra flagspætterne, dels kan man høre deres hakken når de søger efter føde, og dels frembringer de en snurrende/brummende lyd fra vingerne, i territorieflugten, og netop nu, i april er de ret aktive.

De har en hel række kald, hvor et skarpt kick  kick  kick ofte høres, desuden et hurtigt gentaget krirr-krirr-krirr. Fra ungerne kommer også forskellige ivrige tiggelyde tititti eller vivivi. Fra de større unger  et kykyky.

Link til stemmer af Stor Flagspætte: http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-major?pg=1

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere