Fuglesang – stær

Fuglesang – stær

Stæren træffes over hele landet, og det skønnes, at der er omkring 250000 ynglepar. Desværre er den gået meget tilbage siden 1960erne, en nedgang der skyldes ændringer i landbrugsdriften, med nedgang i antallet af kvægbrug, hvor stæren hentede sin føde på de afgræssede marker. Den holder derimod stand i byområder med større parkområder med græsplæner, hvor den stadigvæk kan finde føde.

Når stæren ankommer om foråret er den i sin skinnede changerende yngledragt. I virkeligheden er det slidte klæder, hvor de hvidgrå  fjerbræmmer er slidt af den dragt, de fælder til efter yngleperioden. Hos hunnerne bevares den hvidplettede underside dog i de fleste tilfælde.

Billedserien viser stære i de forskellige dragter:

Vi kender alle stærens meget varierede sang, skrattende lyde, fløjtelyde, efterligninger, osv. Den enkelte sang varer omkring 25 sekunder, og kan typisk inddeles i fire kategorier; en indledning med fløjtetoner, hvor det enkelte individ råder over to, op til tolv forskellige toner, herefter kommer en serie mere komplekse fraser, inklusive efterligninger, enten af andre fuglestemmer, eller af mekaniske lyde fra omgivelserne, og hvor den enkelte han typisk har imellem 9 -13 versioner, så følger en klaprende sektion, hvor den enkelte han råder over 2 -14 forskellige varianter, og endeligt afsluttes sangen med nogle højfrekvente lyde, hvor repertoiret kan nå op på til seks forskellige versioner.

Link til stærens stemmer på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Sturnus-vulgaris

Det samlede repertoire kan så, for den enkelte han, sættes sammen på forskellig vis, og de samlede sangvarianter når for de bedste op på 600 til 700 forskellige sangtyper.

Der er en grund til at hannerne gør sig umage, da hunnerne,  foretrækker dels lange sange, dels komplekse sange. Stæren udvider sit repertoire med alderen, og hunnerne vælger derfor oftest ældre og erfarne hanner. Det har vist sig, at de bedst syngende hanner, også er dem der er i den bedste kondition

Mvh og god weekend

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere