Fuglesang – Sivsanger

Fuglesang – Sivsanger

Sivsangeren er en relativ fåtallig yngletrækfugl. DOF estimerer antallet af ynglepar til omkring 2000, men jeg mener, at det er noget undervurderet.

Sivsangeren holder til i rørskoven, mest i den tørre del, hvor tagrørene er spredte, og hvor der er spredte buske og urtevegetation. Sivsangeren ankommer fra vinterkvarteret fra slutningen af april, en uges tid til to før rørsangeren, og hvis sivsangeren har slået sig ned i den tættere rørskov, bliver den for det meste fortrængt af rørsangeren. Sivsangerne forlader os igen i løbet af august/september.

Sivsangeren er udbredt fra de Britiske Øer i Vest, i Frankrig og Central og Nordeuropa, den mangler dog i de centrale dele af Skandinavien. Den er videre udbredt ind over Østeuropa og Rusland, til et stykke øst for Uralbjergene. De danske sivsangere overvintrer i Sahelzonen syd for Sahara.

Af udseende er sivsangeren brun med tydelige mørke striber på ryggen, og et tydeligt lyst øjenbryn. Dens nære slægtninge rørsangeren og kærsangeren er ensfarvede brunlige på ryggen.

Sangen er meget varieret og synges for det meste i lange strofer på op til 20 sekunder. Den består dels af en række melodiske elementer, dels flere snerrende og skrattende lyde, og efterligninger af andre arter. Sangen er urytmisk (i modsætning til rørsangeren). Den begynder ofte sangen nederst på f.eks et tagrør, og bevæger sig derefter  opad, for til sidst at afslutte i en kort sangflugt.

Sivsangerhannerne synger kun til de har fundet en mage, hvorefter kommunikationen klares med forskellige kald. Man kan dog godt høre sivsangere i hele sæsonen, da nogle ankommer sent, og andre ikke har formået at tiltrække en mage.

Link til sivsangerstemmer på Xeno-canto: http://www.xeno-canto.org/species/Acrocephalus-schoenobaenus

Almindelige kald er et skrattende langtrukkent tarrrrrrr, et urent kort tek et lidt længere urent trrt.

Mvh

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere